Koncerty

Pierwsza Brygada

„… troska o kulturę słowa i umiłowanie tradycji narodowychsą czynnikami budującymi naród bez względu na sytuację historyczną,okoliczności polityczne, warunki ekonomiczne...