[WYNIKI] Przesłuchania kandydatów na rok szkolny 2020/2021

***

Lista kandydatów przyjętych do
Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu na rok szkolny 2020/2021

Fortepian

Kornelia Bolka
Anna Warchoł
Magdalena Torla

Skrzypce

Łucja Łach
Kajetan Rzeszutek
Antonina Tupaj

Gitara

Jakub Kolano
Wiktor Kozak
Wiktoria Sibiga
Nikodem Marcinek
Emilia Ruszak

Flet

Amelia Hamryszczak

Klarnet

Krzysztof Piróg

Saksofon

Nikodem Barszczak
Karol Bochenek

***

Procedurybezpieczeństwa podczas badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu

Podstawa prawna:

 • § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzamy następujące zasady postępowania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kandydatów do szkoły i jej pracowników:

 1. Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone 18 czerwca 2020 roku.
 2. Na przesłuchanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu przesłuchania nie może przyjść na badanie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Kandydat może wejść na teren szkoły w towarzystwie wyłącznie jednego rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. Badanie przeprowadzane będzie na auli szkoły muzycznej w następujących godzinach:
Lp. Nazwiska Kandydatów zaczynające się na literę: Godzina przesłuchania
1 A B C D E F 15:00 – 15:30
2 G H I J K L Ł 15:30 – 16:00
3 M N O P R 16:00 – 16:30
4 S Ś T U W Z Ż 16:30 – 17:00
 • Kandydaci powinni stawić się na przesłuchanie na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia badania.
 • Kandydaci są zobowiązani przy wejściu do szkoły dokonać dezynfekcji rąk.
 • Czekając na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem auli koncertowej.
 • Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia na aulę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel,
 • kończy przesłuchanie i wychodzi z sali
 • wychodzi z sali do toalety
 • Rodzice (prawni opiekunowie) oczekujący na dzieci będą mogli pozostawiać oryginały wymaganych dokumentów (tj. zaświadczenia lekarskie) w przygotowanym przy wejściu do szkoły stanowisku sekretarki. W kontakcie z pracownikami szkoły powinni mieć zakryty nos i usta.
 • Do auli koncertowej Kandydaci będą wchodzić głównymi drzwiami, a wychodzić wyjściem ewakuacyjnym (bezpośrednio ze sceny).
 • Po zakończeniu przesłuchań Kandydat bez zbędnej zwłoki opuszcza teren szkoły.
 • Kandydat nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych i maskotek.
 • Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja 
  25 czerwca 2020 r. po godzinie 15.00.
 • Dodatkowy termin badania przydatności dla kandydatów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do przesłuchań w wyznaczonym terminie pojawi się na stronie szkoły www.muzyczna.net i na portalu społecznościowym Facebook szkoły.